Skip to content

Portfolio našich služeb

Hledáte službu pro bezproblémový chod Vaší nemovitosti? Hledáte kvalitní služby a nechcete již kompromisy? Pokud ano, obraťte se na naši společnost. Specializujeme se na správu bytových a nebytových prostor, pozemků, kanceláří, komerčních a jiných prostorů. 

V oblasti správy nemovitostí je naším cílem nabídnout komplexní portfolio služeb zajišťující administrativu, ekonomii, účetnictví a provozně-technický servis spravovaného objektu. Naše společnost je pro zákaznicky orientovaná, nabízíme kromě standardu individuálním přístup a po konzultaci s klientem sestavíme nabídku na správu nemovitosti šitou na míru.

Základní okruhy naší nabídky:

Ekonomický a účetní servis

 • zpracování prvotních účetních dokladů
 • vystavení platebních příkazů k úhradě
 • evidence měsíčních plateb
 • zpracování roční účetní uzávěrky, popř. i v jiných termínech
 • zpracování daně z příjmu
 • vyúčtování daně srážkové a zálohové

Online správa SVJ a BD

 • vyvijíme novou aplikaci pro online správu SVJ a BD
 • online hlasování
 • online nástěnka
 • úložiště pro dokumenty SVJ a BD
 • jednoduchá online komunikace mezi vlastníky, statutáry a správcem
 • a mnoho dalších praktických funkcí na jednom místě…

Administrativní servis

 • vypracování evidenčních listů
 • kontakt s vlastníky, nájemci a uživateli jednotek
 • sestavení předpisu úhrad za užívání pro každý byt i nebytový prostor včetně předpisu záloh na úhrady za služby spojené s jejich užíváním
 • pomoc a konzultace při sestavení rozpočtu předpokládaných nákladů na správu, provoz a údržbu spol. částí domu a nákladů na služby spojené s užíváním jednotek
 • evidenci o příjmech a výdajích spojených se správou domu
 • zajištění odečtů bytových poměrových měřidel tepla a studené vody, včetně zpracování podkladů pro rozúčtování na jednotlivé nájemníky, popř. vlastníky jednotek
 • vyúčtování záloh na služby, správu domu
 • možnost zajištění pravidelné informace majitelům a výboru společenství vlastníků
 • zajištění upomínání neplatičů a příprava podkladů pro soudní vymáhání dlužných částek
 • zpřístupnění a předání veškerých podkladů pověřeným zástupcům vlastníka nemovitosti v případě kontroly

Technicko-provozní servis

 • garanci provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí technických zařízení budovy
 • pravidelnou výměnu měřící a regulační techniky
 • kontrolu a zabezpečení funkčnosti vybavení domu, provozuschopného stavu a bezpečnosti provozu v domě, požární ochrany apod.
 • zajištění běžné údržby domu
 • uplatňování reklamačních práv a kontrolu plnění záručních povinností z uplatněných reklamací
 • upozornění vlastníka nemovitosti nebo společenství na nutnost rozsáhlejší opravy a údržby
 • podílet se po dohodě s vlastníkem na velkých opravách a rekonstrukcích
 • maximálně se podílet na rychlém odstranění nahlášených havárií

Další specializované služby (mj. pro kancelářské budovy a další typy budov)

 • pojišťovnictví vč. kontroly stávajících smluv
 • kompletní zajištění likvidace pojistné události
 • pomoc s dotacemi
 • školení zaměstnanců na BOZP a PO
 • energie a ekonomika provozu (výběr nejvhodnějšího dodavatele, ochrana před nevýhodnými smlouvami)
 • ostraha objektu